Bài đăng

Tội cướp tài sản theo Bộ luật hình sự Việt Nam năm 1999 (Trên cơ sở thực tiễn tại địa bàn huyện Từ Liêm, Thành phố Hà Nội)

Title: Tội cướp tài sản theo Bộ luật hình sự Việt Nam năm 1999 (Trên cơ sở thực tiễn tại địa bàn huyện Từ Liêm, Thành phố Hà Nội)Authors: Nguyễn, Thị Hương
Nguyễn, Khắc HảiKeywords: Luật hình sự;Pháp luật Việt Nam;Tội cướp tài sản;Bộ luật hình sự Việt NamIssue Date: 2014Publisher: Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà NộiCitation: 7 tr.URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/5531Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Bảo đảm quyền con người trong hoạt động xét xử vụ án hình sự

Title: Bảo đảm quyền con người trong hoạt động xét xử vụ án hình sự : Luận văn ThS. Luật (Chuyên ngành đào tạo thí điểm)Authors: Trần, Văn Độ , người hướng dẫn
Ngô, Thị Thanh, 1984-Keywords: Quyền con người;Vụ án hình sự;Nhân quyềnIssue Date: 2013Publisher: Khoa LuậtAbstract: Luận văn ThS. Pháp luật về quyền con người (Chuyên ngành đào tạo thí điểm) -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013
Electronic ResourcesURI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/50106Appears in Collections:LAW - Master Theses

Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam - cái phổ biến và cái đặc thù

Title: Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam - cái phổ biến và cái đặc thù : Luận văn ThS. Triết học: 60 22 80Authors: Nguyễn, Ngọc Long, 1943- , người hướng dẫn
Nguyễn, Thị Thanh Nhạn, 1984-Keywords: Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;Triết học;Nhà nước pháp quyềnIssue Date: 2013Publisher: ĐHKHXH&NVAbstract: Luận văn ThS. Triết học -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013
Electronic ResourcesURI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/35331Appears in Collections:USSH - Master Theses

Mô hình tương tác dựa trên role trong hệ đa agent

Title: Mô hình tương tác dựa trên role trong hệ đa agentAuthors: Nguyễn, Thị Thanh HuyềnKeywords: Công nghệ thông tin;Phần mềm;Hệ thống thông tin;Máy tính;Hệ Đa AgentIssue Date: 2007Publisher: Đại học Quốc gia Hà NộiCitation: 9 tr.Abstract: Khái quát về tương tác trong hệ đa agent : khái niệm, mô hình tương tác trong hệ đa agent, so sánh tương tác trong hệ đa agent và hệ hướng đối tượng, thương lượng đấu giá...Tổng quan về vai trò của role trong phát triển phần mềm: role và vai trò của role trong hệ thống thông tin, role trong phát triển phần mềm hướng đối tượng, role trong hệ đa agent...Giới thiệu mô hình tương tác dựa trên role BRAIN , XRole - tập ký hiệu đặc tả role, cơ sở hạ tầng tương tác, mô hình role cho đấu giá tự động. Trình bày cách cài đặt role trong hệ thống đấu giá cũng như những kết quả thử nghiệm và đánh giá hệ thống thử nghiệmURI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/7421Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Tìm hiểu hoạt động đào tạo kiến thức thông tin dành cho sinh viên tại Trung tâm Thông tin - Thư viện Trường Đại học Hà Nội

Title: Tìm hiểu hoạt động đào tạo kiến thức thông tin dành cho sinh viên tại Trung tâm Thông tin - Thư viện Trường Đại học Hà NộiAuthors: Phạm, Thị Huyền TrangKeywords: Kiến thức thông tin;Thư viện;Trường Đại học Hà NộiIssue Date: 2010Publisher: Khoa Thông Tin Thư việnAbstract: Khảo sát thực trạng thực tiễn hoạt động đào tạo KTTT dành cho sinh viên tại Trung tâm Thông tin-Thư viện Trường Đại học Hà Nội. Phân tích số liệu thu được và đưa ra những nhận định ban đầu về hiệu quả hoạt động đào tạo KTTT của thư viện; Đưa ra những nhận xét và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo KTTT tại thư viện, cố gắng trong tương lai không xa đưa KTTT trở thành môn học bắt buộc đối với sinh viên trước khi tốt nghiệp.Description: KL00075; 72 tr.URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/33813Appears in Collections:USSH - Undergraduate Theses

Văn hóa ứng xử của các nhà báo trực tuyến đối với thông tin văn hóa nghệ thuật (Khảo sát Báo trực tuyến VnExpress, Vietnamnet và VnMedia từ năm 2009 đến năm 2010)

Title: Văn hóa ứng xử của các nhà báo trực tuyến đối với thông tin văn hóa nghệ thuật (Khảo sát Báo trực tuyến VnExpress, Vietnamnet và VnMedia từ năm 2009 đến năm 2010)Authors: Trương, Thị Bích NgọcKeywords: Văn hóa ứng xử;Văn hóa nghệ thuật;Báo trực tuyến;Báo chí họcIssue Date: 2010Publisher: Đại học Quốc gia Hà NộiURI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11988Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Tổng hợp chọn lọc lập thể 10@- ( Trifluoromethyl) deoxoartemisinin từ Artemisinin

Title: Tổng hợp chọn lọc lập thể 10@- ( Trifluoromethyl) deoxoartemisinin từ ArtemisininAuthors: Vũ, Đình Hoàng
Benoit, Crousse
Begue, Jean - Piere
Delpon, Daniel Bonnet
Phạm, Văn Điền
Nguyễn, Văn HùngKeywords: Hóa hữu cơ;Điều chế;Chất dẫn xuất;ArtemisininIssue Date: 2011Publisher: H. : ĐHQGHNCitation: tr. 242-244URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/10644Appears in Collections:Kỷ yếu Hội nghị - Hội thảo (LIC)