Bài đăng

Đô thị hóa,tác động của đô thị hóa đến đặc điểm dân cư và lối sống của Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội ( từ năm 1997 đến nay )

Title: Đô thị hóa,tác động của đô thị hóa đến đặc điểm dân cư và lối sống của Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội ( từ năm 1997 đến nay ) : Luận văn ThS. Khu vực học: 60 31 60Authors: Đỗ, Thị Minh Đức, người hướng dẫn
Nguyễn, Mai LanKeywords: Đô thị hóa;Dân cư;Việt Nam học;Lối sống;Hà NộiIssue Date: 2011Publisher: Viện Việt Nam họcAbstract: 89 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Việt Nam học -- Viện Việt Nam học & Khoa học Phát triển. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011
Trình bày một số vấn đề lý thuyết về đô thị hóa và lối sống đô thị. Nghiên cứu quá trình đô thị hóa và những tác động của quá trình đô thị hóa đến đặc điểm dân cư và lối sống của phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Tác động của đô thị hóa đến đặc (...)
Electronic ResourcesURI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53125Appears in Collections:IVIDES - Master Theses

Sử dụng bài tập Hóa học phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh thông qua dạy học chương Kim loại kiềm, Kim loại kiềm thổ, Nhôm Hóa học 12

Title: Sử dụng bài tập Hóa học phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh thông qua dạy học chương Kim loại kiềm, Kim loại kiềm thổ, Nhôm Hóa học 12Other Titles: Using chemical exercises to develop the problem-solving capacity for students through teaching the chapter of alkali metals, alkaline earth metals and aluminum - Chemistry 12Authors: Trần, Thị Hải YếnKeywords: Phương pháp dạy học;Hóa học;Bài tập hóa học;Lớp 12;Năng lực giải quyết vấn đềIssue Date: 2015Publisher: Đại học Quốc gia Hà NộiCitation: 102 tr.URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/10054Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Nghiên cứu các tập rút gọn trong bảng quyết đinh

Title: Nghiên cứu các tập rút gọn trong bảng quyết đinh : Luận văn ThS. Công nghệ thông tin: 60 48 05Authors: Vũ, Đức Thi , người hướng dẫn
Lê, Thị Hân, 1982-Keywords: Hệ thống thông tin;Tập rút gọn;Thuật toán;Bảng quyết địnhIssue Date: 2013Publisher: ĐHCNAbstract: Luận văn ThS. Hệ thống thông tin -- Trường Đại học Công nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013
Electronic ResourcesURI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/43532Appears in Collections:UET - Master Theses

Độ đo xác suất trên không gian hàm và không gian Hilbert

Title: Độ đo xác suất trên không gian hàm và không gian HilbertAuthors: Nguyễn, Thế LâmKeywords: Toán học;Lý thuyết xác suất;Không gian hàm;Không gian Hilbert.Issue Date: 2013Publisher: Đại học Quốc gia Hà NộiCitation: 3 tr.Abstract: Xây dựng cơ sở khoa học và phương pháp quy hoạch sử dụng đất theo hướng phát triển bền vững. Nghiên cứu đặc điểm của hệ thống sử dụng đất đai (HTSDĐ) nông nghiệp huyện Hàm Yên. Phân tích, đánh giá tính phù hợp của các HTSDĐ nông nghiệp về mức độ thích nghi, hiệu quả về mặt kinh tế, xã hội và môi trường huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang. Đề xuất phương hướng quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang đến năm 2020 theo hướng bền vững.URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/9128Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Energy-Aware Optimization Model in Chain-Based Routing

Title: Energy-Aware Optimization Model in Chain-Based RoutingAuthors: Nguyen, Thanh TungKeywords: Sensor;Routing;Chain based routing;Linear programming;Non convex optimizationIssue Date: 2014Publisher: Springer USAbstract: Sensor networks are deployed in numerous military and civil applications, such as remote target detection, weather monitoring, weather forecast, natural resource exploration and disaster management. Despite having many potential applications, wireless sensor networks still face a number of challenges due to their particular characteristics that other wireless networks, like cellular networks or mobile ad hoc networks do not have. The most difficult challenge of the design of wireless sensor networks is the limited energy resource of the battery of the sensors. This limited resource restricts the operational time that wireless sensor networks can function in their applications. Routing protocols play a major part in the energy efficiency of wireless sensor networks b…

Coupled Resonator Induced Transparency (CRIT) Based on Interference Effect in 4x4 MMI Coupler

Title: Coupled Resonator Induced Transparency (CRIT) Based on Interference Effect in 4x4 MMI CouplerAuthors: Le, Duy Tien
Le, Trung ThanhKeywords: Multimode interference couplers;silicon wire;CMOS technology;optical couplers;Fano resonance;CRIT;CREA FDTD;BPMIssue Date: 2017Publisher: International Journal of Computer SystemsSeries/Report no.: ;Volume 04– Issue 05, May, 2017Abstract: We present a study of coupled resonator induced transparency (CRIT) and of coupled resonator induced absorption (CRIA) using only one 4x4 multimode interference coupler and two microring resonators. The structure has advantages of compactness, ease of fabrication on the same chip and no crossover. Our analysis shows that sharp Fano resonance,Description: p. 95-97URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60464ISSN: 2394-1065Appears in Collections:IS - Papers

Mô hình thư viện trường học thân thiện và việc triển khai tại một số trƣờng tiểu học trên địa bàn các quận thành Hà Nội

Title: Mô hình thư viện trường học thân thiện và việc triển khai tại một số trƣờng tiểu học trên địa bàn các quận thành Hà NộiAuthors: Nguyễn, Ngọc AnhKeywords: Thư viện;Trường học thân thiệnIssue Date: 2012Publisher: Khoa Thông Tin Thư việnDescription: KL00128 ; 62 tr.URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/33697Appears in Collections:USSH - Undergraduate Theses